Karierne priložnosti za mlade v Zasavju

Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja
s soorganizatorji:

GZS Območno zbornico Zasavje,
Centrom za socialno delo Zagorje ob Savi,
Regionalno razvojno agencijo Zasavje
Mladinskim centrom Zagorje ob Savi
in ostalimi sodelujočimi

vabi na zanimiv posvet:

KARIERNE PRILOŽNOSTI ZA MLADE V ZASAVJU

v sredo, 26. oktobra 2016, od 12.00 do 14.30 ure
v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 48

Vstopanje na trg dela je za mlade zelo zahtevno. Statistika beleži od leta 2012 dalje še posebej hitro naraščanje števila mladih brezposelnih oseb, tudi preko 25%. V letošnjem letu beležimo sicer upad stopnje brezposelnosti med mladimi, saj smo jo z določenimi programi zaposlovalne politike uspeli precej zmanjšati. Ostajajo pa vprašanja: ali se bo zaposlenost mladih po izteku ukrepov znova pričela povečevati, ali znamo v Zasavju ceniti znanja in kompetence mladih, ali jim dovolj dobro omogočamo nadomeščati primanjkljaje tistih kompetenc, ki jih prav pri mladih delodajalci pogrešajo, ali mlade ustrezno pripravljamo na sposobnost upravljanja kariernega razvoja, kako v Zasavju pristopamo k skrbi za karierni razvoj mladih, ali želimo ohraniti potencial mladih v Zasavju? Na ta in druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti na posvetu, ki je namenjen predvsem mladim in zasavskim delodajalcem, pa tudi vsem, ki želimo ustvarjati v Zasavju partnersko sodelovanje za dvig kompetenc aktivnega prebivalstva in s tem višji nivo kvalitete življenja v naši regiji.

Moderatorka posveta bo dr. Nada Zupan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Program posveta:
– Uvodni pozdrav; mag. Tadeja Nimac, predsednica DKD Zasavja
– Mladi in njihova pričakovanja glede bodočih delodajalcev, predstavitev rezultatov raziskave Ekonomske fakultete; dr. Nada Zupan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
– Partnerstvo za razvoj kompetenc v Zasavju; mag. Staša Baloh Plahutnik, GZS OZ Zasavje
– Spodbude ZRZS mladim brezposelnim osebam in delodajalcem za lažje vključevanje mladih na trg dela; Lijana Vidic Ristič, ZRSZ OS Trbovlje
– Predstavitev kadrovske in štipendijske politike družbe Telkom d.o.o. Trbovlje; Sanja Medved, Telkom d.o.o.
– Predstavitev zaposlitve v agenciji in njene prednosti ter predstavitev aktualnih možnosti za zaposlitev in karierni razvoj; Simona Oberžan Mastnak in Barbara Gajšek, Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o.
– Vloga Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije pri gradnji poklicne kariere mladih; Dušan Mikuž, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
– Program Podjetno v svet podjetništva in njegov vpliv na zaposljivost mladih; mag. Staša Baloh Plahutnik
– Predstavitev projekta KLJUČ za spodbujanje aktivnega državljanstva za večjo zaposljivost mladih; mag. Rada Drnovšek, Mladinski center Trbovlje
– Predstavitev mednarodnega programa, ki ga izvaja MC ZoS, kot prispevek k dvigovanju nivoja kompetenc za večjo zaposljivost mladih; Marko Pavlovič, Mladinski center Zagorje ob Savi
– Predstavitev podpornega okolje za mikro podjetja za mlade in za spodbujanje socialnega podjetništva; Dejan Poboljšaj, Regionalna razvojna agencija Zasavje
– Brezplačna podpora mladim za boljšo mobilnost in delovanje v sodobni družbi; Polona Trebušak in Valentina Uran, Zasavska ljudska univerza
– Razprava in zaključek posveta

Posvet je brezplačen, z obvezno predhodno prijavo s priloženo prijavnico ali preko e-prijave.

Vljudno vabljeni!

4 5 1 2 3