Časopis ZINE in videji izmenjave heartART

Mladinski center Zagorje ob Savi je julija 2016 gostil mednarodno mladinsko izmenjavo May the heART be with you.

Udeleženci so izdelali:
časopis ZINE*
May the heART be with you, Zagorje ob Savi, Slovenija 15. – 23.7.2016
– HeartART European youth about Zagorje
– HeartART Goodbye Armin

fb_cover

Povzetek projekta:

Projekt May the heART be with you je bila 9-dnevna mednarodna mladinska izmenjava 24 udeležencev, starih med 16 in 21 let, iz 4 držav, ki se je odvijala v Sloveniji, Zagorju ob Savi. Skozi glasbene in umetniške aktivnosti smo obravnavali teme: komunikacija, medkulturno učenje ter razvijanje občutka za skupnost.

Vse to z namenom ustvarjanja pozitivnega odnosa do beguncev in opozarjanja na naraščajočo nestrpnost in negativen odnos v družbi do drugih kultur. Z udeležbo pri projektu so udeleženci pridobili več različnih kompetenc, napredovali na osebnem nivoju ter s tem postali bolj konkurenčni na evropskem trgu dela. Pobuda za projekt je prišla s strani mladih, cilji projekta pa so bili: izdelati zaključni umetniški izdelek, ki opozarja na nestrpnost v družbi; organizirati vsaj en javni dogodek, kjer se izdelek udeležencev predstavi; izdelati časopis »zine«; posneti kratek film izmenjave; izdati 24 Youthpass certifikatov.

Udeleženci so prihajali iz Poljske, Portugalske, Italije in Slovenije, iz vsake države je prišlo 6 udeležencev različnih socialnih ozadij. Pet udeležencev na ekipo je bilo starih med 16 in 21 let starosti, vsaka ekipa pa je imela še enega vodjo, ki je moral biti polnoleten in je lahko starejši od 21 let. K izmenjavi so bili vabljeni predvsem mladi, ki se radi izražajo skozi glasbo in umetnost, ki so željni medkulturne izkušnje, ki jih zanima timsko delo in komuniciranje v angleščini. Zaželeno je bilo tudi, da mlade zanima raziskovanje trenutno najbolj pereče teme v Evropi (begunske krize) ter razvijanje pozitivnejšega odnosa do drugačnosti. Glavne aktivnosti so potekale s področja komunikacije, medkulturnega učenja ter razvijanja občutka za skupnost, pri vseh aktivnostih pa so bili udeleženci vabljeni k soustvarjanju le-teh. Vse aktivnosti so bile glasbeno, umetniško, kreativno in gledališko obarvane, učenje pa neformalno, vrstniško, izkustveno ter praktično. Verjamemo, da so udeleženci zaradi te mednarodne izkušnje bolj ozaveščeni o prepoznavanju sovražnega govora, povečalo se jim je razumevanje drugih kultur in narodov ter so postali bolj kreativni. Projekt je spodbudno vplival tudi na lokalno mladino ter prostovoljce mladinskega centra. Prijavitelji ter ostale sodelujoče organizacije so izboljšale svojo prepoznavnost in okrepile mednarodno razsežnost ter sodelovanje z Mladinskim centrom Zagorje.

*Zine (izg. “zin”) izhaja iz okrajšave angleške besede za revijo, magazine, in tako že z imenom nakazuje, da gre za publikacijo manjšega formata in v manjši nakladi. Namen zinov je, da so cenovno dostopni, neomejeni glede formata in jih torej lahko izdela prav vsak, in da izhajajo neodvisno in tako lahko obravnavajo teme, ki so preveč kontroverzne, neposredne ali nezanimive za klasične medije. Za udeležence izmenjave je bil to kreativen način izražanja misli in prilika, da pridobijo znanja izdelave te vrste časopisa in širjenja informacij.

evs-20years_sl4