Zahvala

MSSvojo krono nosim v srcu, ne na glavi,
ni posuta z diamanti in je nevidna,
pravimo ji zadovoljstvo.
To je krona, ki je kraljem redko dana.

W. Shakespeare

Spoštovane udeleženke in udeleženci programa aktivnosti Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi.

Zaključuje se tretje leto delovanja Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi. V tem obdobju smo izvedli številne aktivnosti, izobraževanja, delavnice, tretji medgeneracijski festival …

Izvedba bogatega programa nam je uspela. Iskrena zahvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki so pripravili in vodili programe za nas!

Vsekakor pa ste k uspešnemu delovanju Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi pripomogli vi, udeleženke in udeleženci. Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in redno obiskovali izbrane aktivnosti.

Vabimo vas, da se nam ponovno priključite jeseni.

O programu vas bomo informirali preko e-pošte, spletne strani, Facebooka in zloženk. Povabite tudi svoje prijatelje, sorodnike, znance, sosede, da se nam pridružijo!

Želim vam srečno, veselo in zdravo poletje in na snidenje jeseni 2016!

Nuša Ule Maček, koordinatorka aktivnosti za starejše Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi