V letu 2015 smo opravili skoraj 10500 prostovoljskih ur

imagesV letu 2015 je 132 prostovoljcev Mladinskega centra Zagorje ob Savi (MC ZOS) in Medgeneracijskega središča Zagorje (MS Zagorje) skupaj opravilo 10496 prostovoljskih ur.

Prostovoljstvo je od vsega začetka pomemben steber delovanja mladih in ostalih generacij v Mladinskem centru Zagorje ob Savi (MC ZOS) in Medgeneracijskem središču Zagorje (MS Zagorje). Število opravljenih prostovoljskih ur in število prostovoljcev vsako leto narašča.

V letu 2015 je 132 prostovoljcev MC ZOS in MS Zagorje skupaj opravilo 10496 prostovoljskih ur. Med njimi je bilo 71 žensk in 61 moških, 75 % izmed njih je bilo starih med 18 in 30 let. 10496 prostovoljskih ur pomeni 437 dni, torej 1 leto in 2 meseca neprestanega dela enega posameznika.

Prostovoljci so 4892 ur opravili z mednarodnim prostovoljskim delom v okviru programa Evropske prostovoljne službe (EVS), 995 ur prostovoljskega dela je bilo opravljenega izven Slovenije in 987 ur je opravila prostovoljka Urška Pavlovič, ki je v lanskem letu prejela naziv Naj prostovoljka mladinskega centra, ki ga podeljuje Mladinska mreža MaMa.

Poročilo o opravljenih prostovoljskih urah v mladinskih centrih in drugih javnih zavodih po Sloveniji pripravlja Mladinska mreža MaMa.

Prostovoljci so opravljali vsebinska, organizacijska in druga dela, največ na področjih kulture in umetnosti, rekreacije ter vzgoje in izobraževanja. Prostovoljci pri delu pogosto pridobivajo nova znanja, krepijo veščine in pridobivajo kompetence za delo z različnimi skupinami, posamezniki in za različna dela. S svojim udejstvovanjem so družbeno koristni in pri tem nemalokrat presežejo svoja pričakovanja, kar je še posebej pomembno za mlade, ki zaključujejo ali so zaključili formalno izobraževanje in v teh časih težko najdejo zaposlitev. Pri delu z njimi ugotavljamo, da so le-ti delavni, iznajdljivi, pripravljeni pomagati drug drugemu, delujejo v dobro skupnosti in narave. In mnogi med njimi še vedno iščejo zaposlitev, redno delo.

Prostovoljci MC ZOS in MS Zagorje so bili v lanskem letu nepogrešljivi pri organizaciji večjih prireditev, festivalov in koncertov. Izvajajali so tečaje tujih jezikov, ustvarjalne delavnice in športne vadbe. Redno so se udeleževali akcij gradnje prazgodovinske kmetije (650 ur). Prostovoljci iz tujine so v občini Zagorje postavili 11 zeliščnih visokih gred in bili v pomoč učiteljem v OŠ Toneta Okrogarja, Vrtca Zagorje ob Savi in Varstveno delovnega centra Zagorje, s čimer so učencem in otrokom omogočali spoznavanje različnih kultur, pridobivanje mednarodnih izkušenj in aktivne uporabe tujega jezika.

 

In ravno v tem, da si pomagamo, da delamo v dobro skupnosti ali posameznikov, potrebnih pomoči, je čar prostovoljskega dela.