Občina Zagorje pridobila certifikat Mladim prijazna občina

12241285_984717684898253_3626610090556784195_nCertifikat Mladim prijazna občina je od 212 slovenskih občin do danes prejelo le 24 občin, od tega so bile občine, prejemnice certifikata, v tem letu le tri od osmih prijavljenih. Poleg občine Zagorje ob Savi so ga za obdobje 2015 – 2019 prejele še občina Škofja Loka in občina Gornja Radgona.

Občina Zagorje ob Savi se je s pridobitvijo certifikata zavezala, da bo načrtno obravnavala področje mladine, participacijo, organiziranje, informiranje, izobraževanje in zaposlovanje mladih ter njihovo stanovanjsko problematiko in mobilnost.

Certifikat Mladim prijazna občina razvija in podeljuje Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. V letu 2013 se je ta podeljeval tudi s podporo Evropske prestolnice mladih Maribor, častni pokrovitelj certifikata pa je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

»Prejem certifikata je potrditev dosedanjega dela vseh tistih, ki se na kakršenkoli način ukvarjamo z mladimi. Hkrati pa pomeni tudi neko zavezanost, da se bo področje mladih v občini vseskozi krepilo in nadgrajevalo,« je poudaril Marko Pavlovič, direktor Mladinskega centra Zagorje ob Savi.

Junija letos je bila v Zagorju tudi ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja- posvetovalno telo župana za področje mladih v občini. Delo na področju mladih v občini Zagorje ob Savi se s pridobitvijo certifikata tako nikakor ne zaključuje, ampak se pravzaprav šele začenja. Komisija za mladinska vprašanja bo namreč v naslednjih mesecih pripravljala Strategijo za mlade v občini Zagorje ob Savi, kjer bodo poleg orisa trenutnega stanja mladih v občini podani tudi predlogi ukrepov za izboljšanje stanja mladih v občini.