Mednarodna mladinska izmenjava HEALTHY’N’WEALTHY

IMG_3876

Glavne informacije o mladinski izmenjavi:

Ime izmenjave: Healthy’n’wealthy

Tema izmenjave: zdrav način življenja

Kraj izmenjave: Zagorje ob Savi, Slovenija

Datum mladinske izmenjave: 14. – 22.7.2015

Gostujoča organizacija: Mladinski center Zagorje ob Savi

Nastanitev na mladinski izmenjavi: telovadnica OŠ Ivana Skvarče (vsak udeleženec mora s seboj prinesti spalno vrečo)

Sodelujoče države: Hrvaška, Slovenija, Ciper, Škotska, Poljska (po 5 udeležencev na državo)

Število udeležencev: 25

Delovni jezik: angleščina

Mednarodna mladinska izmenjava Healthy’n’wealthy je namenjena 25 mladim iz petih različnih držav, ki bodo skozi celotno izmenjavo skozi šport, kuhanje, pogovore, pričevanja, impro gledališče in še vrsto drugih načinov spoznavali kaj pomeni zdravo živeti in kako lahko z manjšimi spremembami izboljšajo svoj način življenja.

Glavne aktivnosti bodo s področja športa, zdrave prehrane in metod za razbremenitev od stresa, pri vseh aktivnostih pa bodo aktivno sodelovali vsi udeleženci, nekateri jih bodo tudi aktivno soustvarjali. Udeležence bomo ob koncu izmenjave spodbudili k razmišljanju kako lahko svoj način življenja spremenijo glede na vse kar so izkusili na izmenjavi. Na sami izmenjavi bodo udeleženci v duhu medsebojnega sodelovanja ustvarili tudi oprijemljiv izdelek (časopis/video), poln idej in znanja z izmenjave.

Zaželen profil udeležencev: udeleženci (4 osebe) so mladi, stari med 18-25 let in vodja izmenjave (1 oseba), ki je lahko starejši/a od 25 let – torej iz vsake države skupaj po 5 udeležencev. Vabljeni so mladi, ki jih zanima medkulturno učenje, timsko delo, komuniciranje v angleškem jeziku in področje zdravega življenja. O natančnem poteku aktivnosti se bomo dogovorili na pripravljalnem sestanku z vodjo ter enim udeležencem iz vsake države.

Pripravljalni sestanek:

Pripravljalnega sestanka se udeležita vodja izmenjave iz vsake države ter eden izmed udeležencev,nameni sestanka pa so: spoznavanje in povezovanje sodelujočih; seznanitev s programom mladinske izmenjave in aktivno vključevanje pri izvedbi le tega; ogled prostorov, kjer bo izmenjava potekala (nastanitev, delovni prostori, ipd.).

Datum pripravljalnega sestanka: 15.-17.6.2015

Prijava na mednarodno mladinsko izmenjavo:

Če se želiš prijaviti na mednarodno mladinsko izmenjavo, izpolni PRIJAVNICO ter jo pošlji na elektronski naslov info@mczos.si najkasneje do 28.5.2015 do 12.00 ure, s pripisom »Prijava na mladinsko izmenjavo HNW«.