Gradnja prazgodovinske kmetije

FOTO: Skupina Stik

Izgradnja prazgodovinske hiše v Europarku (maj 2014). FOTO: Skupina Stik

Številne arheološke najdbe pričajo, da je Zagorje ob Savi poseljeno že od prazgodovine.

Že takrat pa je bilo zelo razvito tudi kmetovanje,  mi pa namenom obujanja znanja prazgodovinskega kmetijstva v Europarku gradimo pravo PRAZGODOVINSKO KMETIJO.

Namenjena bo predvsem izvajanju delavnic, pa tudi drugim priložnostim.  Gradnjo prazgodovinske kmetije iz naravnih materialov vodi Skupina Stik, v sodelovanju z MC ZOS in ZaTO- Zasavsko turistično organizacijo.

Pri gradnji prve prazgodovinske kmetije v Europarku se nam lahko pridružite v soboto, 30. avgusta 2014, od 9.00 dalje.