Odmeven prvi Medgeneracijski festival »Srečen za živet«

w-m_12Pretekli konec tedna je v Zagorju potekal prvi Medgeneracijski festival »Srečen za živet«, ki je v dveh dneh združil več kot dvajset društev, organizacij, zavodov in posameznikov, ki delujejo na področju medgeneracijskega sodelovanja v občini Zagorje, in najmanj štiri generacije Zagorjanov. Dvodnevnega festivala se je tako udeležilo preko sto petdeset obiskovalcev.

Festival je z uvodnim nagovorom otvoril g. Rudi Medved, direktor občinske uprave občine Zagorje ob Savi, ki je poudaril pomen krepitve sodelovanja in povezovanja različnih generacij skozi prostovoljno udejstvovanje v različnih organizacijah.
Na otvoritvi je poleg simpatičnega Otroškega pevskega zbora Vrtca Zagorje pod vodstvom zborovodkinje Srečke Vutkovič sodeloval tudi Kvartet Godalnega orkestra Pocco Meno Mosso pod vodstvom prof. Katje Mikula. Uvodne besede sta vsem zbranim namenila tudi pobudnica pilotnega projekta Programa aktivnosti za starejše v občini Zagorje ob Savi, ga. Amalija Kuder, ter Marko Pavlovič, direktor Mladinskega centra Zagorje ob Savi. Pod okriljem slednjega od pomladi 2013 potekajo številne brezplačne aktivnosti Medgeneracijskega središča Zagorje ob Savi, ki jih koordinira ga. Anica Ule Maček, in katerih se je do danes udeležilo že več kot sto šestdeset ljudi, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa v duhu medgeneracijskega povezovanja.

Prvi dan festivala je zaznamovala odmevna »Tržnica društev«, kjer se je v avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje predstavilo izjemno število organizacij, društev in zavodov, ki delujejo na območju občine Zagorje ob Savi. V večernem delu prvega dne festivala so obiskovalci lahko uvodoma prisluhnili Pevski skupini Društva kmetic, žena in deklet podeželja Izlake – Mlinše – Kolovrat »Klasek« pod vodstvom zborovodkinje Irene Ule, ter kasneje prisostvovali Pogovornemu večeru z režiserjem znanega slovenskega filma »Srečen za umret«, Matevžem Luzarjem. Večer je zaokrožil ogled kratkega filma Matevža Luzarja »Vučko«, ki v ospredje postavlja odnos med osamljenim starejšim človekom, ki si v svoji jeseni življenja najbolj od vsega želi pristnih in toplih medosebnih odnosov s svojimi bližnjimi.

Drugi dan festivala so v okviru »Športnih aktivnosti za vse generacije« v Evroparku Zagorje potekale različne športne dejavnosti- od tekaškega treninga pod vodstvom prostovoljcev Mladinskega centra Zagorje ter BIASANA- Družinskega centra, nordijske hoje pod vodstvom g. Milana Bedrača, orientacijskega pohoda, ki so ga pripravili zagorski taborniki, do ustvarjalnih delavnic za otroke (DPM Zagorje) in zabavnih iger za otroke, ki so jih pripravili zagorski skavti (Steg zagorskih knapov).

Prvi tovrstni festival v Zasavju je javnosti tako približal medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, promoviral pomen prostovoljstva v lokalnem okolju ter predstavil možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. Ne gre pa pozabiti niti na to, da se je na festivalu nedvomno (o)krepilo odnose med organizacijami in društvi, kar je danes v lokalnem okolju dobrodošlo.

 

Mladinski center Zagorje ob Savi (info@mczos.si, 040 699 097)