Arheološka dediščina Zagorja ob Savi

Arheologija1Predavatelja Matej Draksler in Rene Masaryk (Skupina Stik ) nam bosta v sredo, 19. marca 2014 ob 18. uri v Mladinskem centru Zagorje predstavila bogato arheološko dediščino Zagorja in okolice.

Sledi, ki so nam jih zapustili njegovi stari prebivalci, so se ohranile na številnih arheoloških najdiščih. Najstarejše so še iz časa prve poselitve v bakreni dobi, mlajša pričajo o višku prazgodovinske poselitve v železni dobi, pomenu prostora v antiki ter posebnostih poselitve v srednjem veku.

Obstoj arheološke dediščine in njeno varovanje v sedanjosti je le del širše problematike, ki se dotika tem poznavanja, prezentacije, promocije in smotrne rabe kulturne dediščine. Ta nam je lahko v korist pri vsakdanjih opravilih, pri zabavi in podjetništvu ali razvoju turizma.

Vabljeni!

logo_skupinastik_lezece


MCZOS_Logo_napis2image001