Lokalni razvojni forum: s socialnim podjetništvom do novih delovnih mest

76265_630877883615570_1305787137_nMladinski center Zagorje ob Savi in Slovenski forum socialnega podjetništva – za vas pripravljata pravo podjetniško poslastico, vaša na novo pridobljena znanja, pa bodo gradila našo skupnost v prihodnosti!

5. februarja se bo v prostorih MC ZOS odvijal »Lokalni razvojni forum«, na katerem bomo predstavili alternativne načine združevanja, podjetništva in dela nasploh – »coworking«, socialno podjetništvo in kooperative (zadruge).

Kooperative so samostojna združenja posameznikov, ki so se prostovoljno povezali zato, da bi zadovoljili svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge potrebe.

Kooperativa je podjetje, katerega lastniki so člani sami, ki ga demokratično vodijo in nadzirajo.

Kooperative so organizacije, ki so razširjene po vsem svetu. Po statistiki Mednarodne zadružne zveze zadruge različnih vrst (kreditne, kmetijske, obrtne, stanovanjske, potrošniške, delavske, izobraževalne, zdravstvene in druge) v svetu povezujejo 800 milijonov članov ter zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest, kar 20% več kot vsa multinacionalna podjetja skupaj.

Pred pričetkom foruma, pa bo društvo PUNKTcc – Laboratorij za kreativne industrije (Zasavje) za vas organiziralo spoznavanje s »Coworking« načinom dela, ki je v slovenskem prostoru čedalje bolj razširjen in prepotreben. Izmenjajte svoje zamisli za razvoj našega lokalnega okolja na sproščen in ustvarjalen način, spoznajte in pridružite se Coworking Zasavje!

 

Predstavili se bodo:
– Združenje CAAP – Center alternativne in avtonomne produkcije, Maribor  (Karolina Babič)

– Kooperativa projektnih ustvarjalcev Peron z.o.o., Maribor (Karolina Babič)

– Stanovanjska kooperativa Tovarna, Ljubljana (Blaž Habjan)

– Razvojno-raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo (RISE) (Jadranka Vesel)

– Slovenski forum socialnega podjetništva in Zadruge Slovenije (Tadej Slapnik)

Zgoraj omenjenim se bo pridružila tudi naša lokalna zadruga v nastajanju – Delavska zadruga SVEA (Antonijo Buovski in Tone Beja).

 

VOZNI RED DNEVA:

15:00 – 16:30 Coworking s PUNKT / Coworking Zasavje

17:00 – 18:30 Lokalni razvojni forum: S socialnim podjetništvom do reševanja brezposelnosti

 

Vabljeni ste vsi, ki vas tovrstna združevanja zanimajo, vabljeni ste vsi, ki si v našem okolju želite razširiti socialno mrežo ter vsi, ki imate ideje in predloge za razvoj našega okolja. Lahko pridete na oba dela dogodka, lahko pa samo na tistega, ki vas interesira najbolj.

Skupaj bomo v lokalno skupnost doprinesli svežino in širino!

 

Dogodek bo potekal v sklopu priprave »Strategije za mlade 2014-2020, v Zagorju ob Savi«.