Kreiranje novih delovnih mest

szmOd »coworkinga« do kooperativ

Zagorje, 6. 2. 2014 – Včeraj popoldne je v prostorih Mladinskega centra Zagorje ob Savi
(MC ZOS) potekal Lokalni razvojni forum: S socialnim podjetništvom do novih delovnih mest, ki ga je mladinski center organiziral v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva, udeležili pa so se ga tudi člani Zaposlitvenega kluba Zagorje. Udeleženci dogodka so se lahko v dobrih štirih urah spoznali z alternativnimi načini združevanja, dela in podjetništva, ki so v svetu vse bolj razširjeni.

S skupnostjo narediti nekaj za skupnost

Pred forumom se je udeležencem predstavilo društvo PUNKT – Laboratorij za kreativne industrije (Zasavje), ki je  predstavilo »Coworking« oz. so-delanje. To je način dela, ki je po svetu že uveljavljena praksa, v zadnjih nekaj letih pa se vse bolj uveljavlja tudi v slovenskem prostoru.  Poudarek daje skupnosti in spoznavanju, druženju ter sodelovanju različnih posameznikov in kadrov, ki z nekonvencionalnimi principi razvijajo svoje potenciale in sodelujejo pri različnih projektih. Coworking kot takšen ne ponuja služb, omogoča pa pretok informacij in idej, s tem pa daje možnosti, da si službe ustvarimo sami. Po svetu je že organizirana mreža coworking prostorov, opremljenih s pisarniško infrastrukturo, ki uporabnikom omogoča cenovno ugoden najem za krajši čas. To pa pomeni, da lahko svoje delo opravljate v katerikoli državi in si s tem pridobivate nove izkušnje ter krepite socialno mrežo.

Kooperative – demokratično in družbeno odgovorno povezovanje

V drugem delu dogodka so se udeleženci spoznali s socialnim podjetništvom in kooperativami, ki so jim jih približali Jadranka Vesel z Razvojno-raziskovalnega inštituta za socialno ekonomijo, direktor Stanovanjske kooperative Tovarna Blaž Habjan, Karolina Babič iz Centra alternativne in avtonomne produkcije Maribor, Polonca Podgoršek iz mariborske Kooperative projektnih ustvarjalcev Peron ter Marko Funkl kot predstavnik izobraževalne zadruge v nastajanju, forum pa je povezoval Tadej Slapnik, generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva in predstavnik Zadrug Slovenije. »Kooperative so samostojna združenja posameznikov, ki so se prostovoljno povezali zato, da bi zadovoljili svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge potrebe. Registrirane pa so lahko tudi kot socialna podjetja,« je pojasnil g. Slapnik. Poznamo več vrst kooperativ, vsem pa je skupno , da so lastniki člani sami, ki jih demokratično vodijo in nadzirajo. Taka podjetja v svetu povezujejo 800 članov in zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest, kar  je 20% več kot vsa multinacionalna podjetja skupaj.

Predstavitev kooperativ

V nadaljevanju so gostje predstavili uspešne primere zadrug v Sloveniji. Kooperativa Tovarna želi v Slovenijo prenesti uspešen švicarski model za zagotavljanje neprofitnih stanovanj.  Kooperativa bodočih najemnikov bo tako lahko pridobila stanovanje z do 40% nižjimi stroški, najemniki pa bodo lahko soodločali pri izgradnji, vzdrževanju in socialnem življenju v tej zgradbi. Hkrati pa bi na novo zaživele tudi prazne propadajoče stavbe, ki jih najdemo v mestnih jedrih. Združenje CAAP povezujejo programi s skupno noto povezovanja mariborske lokalne skupnosti. V različnih programih sodelujejo z otroki in s starši, z različnimi etničnimi skupnostmi, s strokovnjaki, z mladimi, s kmeti in delavci ter tako ustvarjajo nova delovna mesta. Kooperativa Peron je svoj prostor našla v propadli stavbi nekdanjega mariborskega mestnega kazinoja, združuje  pa ustvarjalce s področja kulture in kreativnih industrij. »Želimo krojiti svojo poslovno usodo in poskušamo zagotavljati presežne komunikacijske rešitve na trgu,« je pojasnila predstavnica podjetja. O ustanovitvi zadruge pa po besedah  njihovega predstavnika Antona Beje razmišljajo tudi delavci zagorske Svee, saj je to priložnost, da podjetje z več kot šestdesetletno tradicijo izdelave kakovostnih kuhinj reši zdravo jedro podjetja. Z ustanovitvijo zadruge bi preprečili selitev proizvodnje in ohranili delovna mesta v regiji.

Organizatorji so o dogodku povedali: »Dogodek je bil izveden v okviru priprave Strategije za mlade v Občini Zagorje ob Savi (2014-2015). Ker se v okviru analize stanja mladih v občini opažajo veliki izzivi z brezposelnostjo na eni strani in velika motivacija za podjetništvo na drugi, v okviru SZM 2014-2020 pa ne bo možno zagotavljati novih delovnih mest, je MC ZOS organiziral Lokalni forum: S socialnim podjetništvom do novih delovnih mest, s katerim je želel opozoriti na alternativne načine združevanja, s katerimi si lahko mladi zagotovijo preživetje. V analizi stanja, ki se bo spomladi zaključila s posveti o obravnavanih tematikah Strategije, pa je opažena tudi visoka stopnja bivanjske problematike med mladimi, zato so lahko na dogodku izvedeli, kako si lahko z ustanovitvijo stanovanjske kooperative zagotovijo neprofitno stanovanje. To je bil le prvi v nizu dogodkov, ki bodo stremeli k opozarjanju in reševanju izzivov, s katerimi se srečujejo mladi v občini Zagorje ob Savi.«

Kooperacije so po eni strani dobra priložnost za ustvarjanje nujno potrebnih delovnih mest, vendar pa se je potrebno zavedati, da gre za dolgoročne projekte, ki s seboj prinašajo tudi določeno stopnjo tveganja.  Vsekakor pa si velja zapomniti, da pogumnim pripada svet (T. Fontaine).

***

Zavod Nefiks iz Ljubljane ob podpori znamke ORTO v tem letu nadaljuje s projektom Služba me ne išče, s katerim mladim prek zaposlitvenih klubov pomaga pri razvoju njihove zaposljivosti. Projekt je bil v lanski sezoni zelo uspešen, saj je dosegel odličen odziv med mladimi, do dela pa je pomagal šestnajstim mladim. Letos zaposlitveni klubi potekajo od novembra 2013 do maja 2014 v Ljubljani, Mariboru, Gornji Radgoni, Zagorju ob Savi, skupen klub pa deluje v Vojniku in Šentjurju.

 

Katarina Kuhar, članica Zaposlitvenega kluba Zagorje

 

FOTO: Tomaž Zupan Photography

Več fotografij je dostopnih na FB strani MCZoS.

TZP_5588