Občina Zagorje kot deseta občina vstopila v mrežo Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest

OPUM ZagorjeObčina Zagorje je ob svečanem podpisu pogodbe in sprejemu UNICEF-ove zastave vstopila v mrežo Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest (OPUM), ki spodbujajo razvoj mesta po meri otrok. Zagorje je tako deseto mesto v Sloveniji in drugo v Zasavju, ki pristopa k programu Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Podpis pogodbe so s svojim iskrenim veseljem do igranja, plesa in petja pospremili učenci Osnovne šole dr. Slavka Gruma Zagorje ter učenci Glasbene šole Zagorje.

Svečanemu dogodku so med drugimi prisostvovali župan občine Zagorje Matjaž Švagan, podžupanja občine Trbovlje Jasna Gabrič, izvršni direktor UNICEF Slovenija Tomaž Bergoč, pobudnici programa v Zagorju, gospa Amalija Kuder in Anika Sušnik, Društvo prijateljev mladine Zagorje kot koordinator Otrokom prijaznega UNICEF-ovega mesta Zagorje, Mladinski center Zagorje kot koordinator in izvajalec aktivnosti projekta Varne točke, ki delujejo v okviru programa OPUM in mnogi drugi.

Izvršni direktor UNICEF Slovenija, Tomaž Bergoč, je poudaril, da »je pomembno, da so naši otroci zaščiteni pred izkoriščanjem«, kar se z vstopom občine Zagorje v program OPUM udejanja do te mere, da so otroci in širše lokalno okolje čedalje bolj ozaveščeni o pomembnosti prepoznavanja nasilja med otroci.

Župani občin podpisnic pogodbe so tako zagovorniki vseh otrok v občini, jim s pomočjo danih možnosti omogočajo prijazno in varno okolje, skrbijo za izboljšano varnost za otroke v prometu in dajejo možnost za njihovo participacijo. Zastavo OPUM je zagorski župan prejel s strani podžupanje občine Trbovlje, ki je v program OPUM vstopila leta 2009. Jasna Gabrič, podžupanja občine Trbovlje, je udeležence svečanosti razveselila s podatkom, da je »Slovenija med petimi najvišje uvrščenimi evropskimi državami, ki delajo največ na področju realizacije in razvoja Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest«.

Po sprejemu zastave so najmlajši s prostovoljci projekta Varne točke postavili razstavo »Bodi umetnik, igraj se z mano«, ki jo je pripravil Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca iz Ljubljane, ter se udeležili različnih spremljajočih delavnic.

Na svečanosti so bile podeljene tudi nagrade za najboljša likovna in literarna dela, ki so jih oblikovali učenci osnovnih šol v občini Zagorje v okviru natečaja »Počutim se varno«, izvedenega pod okriljem projekta Varne točke.

»Za tiste otroke, katerih smeh je isti kot smeh naših otrok,« je na razlike med socialnimi statusi otrok spomnil Tomaž Bergoč, ki je tako z veseljem pozdravil novo občino podpisnico v mreži Otrokom prijaznih UNICEF-ovih mest.

 

Mladinski center Zagorje (info@mczos.si, 040 699 097)

Avtor fotografij: Tomaž Zupan Photography

Podpis pogodbe za vstop v mrežo OPUM s strani župana občine Zagorje Matjaža Švagana in izvršenga direktorja UNICEF Slovenija Tomažem Bergočem. Predaja zastave OPUM županu občine Zagorje Matjažu Švaganu s strani podžupanje občine Trbovlje Jasne Gabrič.Učenci OŠ Slavko Grum iz Zagorja.