Z Nefiksom izkušnje štejejo več!

DSC_2885Z Nefiksom izkušnje štejejo več!
Ljubljana, 17.10.2013

Mladim, ki z Nefiksom beležijo neformalno pridobljeno znanje, so bila podeljena posebna Nefiks priznanja. Prireditev, ki se je odvijala na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v okviru projekta Naša Evropa – moja priložnost, v sodelovanju z E-študentskim servisom in Mrežo Minvos, organiziral Zavod Nefiks.

Projekt Nefiks priznanje je zasnovan z namenom aktivacije in motivacije vseh mladih in mladinskih organizacij za beleženje v indeks Nefiks. Dogodek je v evropskem letu državljanov potekal v okviru projekta “Naša Evropa, moja priložnost”. Projekt mlade osvešča o pravicah EU državljanov, še posebno o tistih, ki jih prinaša EU na področju priznavanja neformalno pridobljenih kvalifikacij in pri iskanju zaposlitve. Nacionalni kordinator evropskega leta državljanov Matjaž Kek: »Urad Vlade RS za komuniciranje je z letošnjim razpisom, na katerem je financiran projekt, spodbujal nevladne organizacije k ozaveščanju o pravicah, ki jih prinaša državljanstvo Evropske unije. Pri izbiri so imeli prednost projekti, namenjeni ranljivim ciljnim skupinam, kot so mladi iskalci zaposlitve in mladi brez izobrazbe.” Indeks Nefiks je učinkovito orodje, ki iskanje zaposlitve olajša vsem mladim, tudi tistim z nedokončano srednješolsko izobrazbo.

Najboljši vpisi, ki so, po mnenju žirije, najkvalitetnejši in za delodajalce predstavljajo visoko vrednost, so za nagrado prejeli tablične računalnike.
Simon, 25, Gornja Radgona, dobitnik zlatega Nefiks priznanja je povedal: “Priznanje mi pomeni veliko z vidika osebnega kariernega razvoja. Upam, da sem dober zgled tudi drugim v svojem okolju, tako da bomo vsi bolj zaposljivi.”

Vpisovanje v Nefiks je pomembno tudi za organizacije, kar je pritrdila Kristina Lovrinović, DRPD Novo mesto: “Naša organizacija sodeluje z Nefiksom že od leta 2011, saj menimo, da je pomembno zabeležiti znanje, ki ga pridobijo posamezniki preko neformalnega izobraževanja. Konec vsakega šolskega leta našim prostovoljcem vpišemo vse dejavnosti, ki so jih opravili v sklopu našega društva. Želim si, da bi se čedalje več organizacij in posameznikov odločilo za vpis v Nefkis, saj s tem pridobijo vsi.”

DSC_2919-1Peter Debeljak, direktor Urada za mladino RS, ki Nefiks podpira že od nastanka, je o neformalno pridobljenem znanju povedal: “Beleženje neformalno pridobljenega znanja ni zgolj v funkciji lažjega dokazovanja lastnih kompetenc in izkušenj. Je tudi sredstvo motiviranja pasivnih mladih, da se odločijo za takšno ali drugačno aktivnost, recimo znotraj neke mladinske organizacije ali na primer preko priložnostnega dela v lokalnem podjetju.”

Da so neformalno pridobljene izkušnje vse bolj cenjene in pomembne tudi pri delodajalcih, je potrdil Niko Matičič, ANNI d.o.o.: “Pri našem delu cenimo mlade, ki so samoiniciativni in se znajo hitro prilagajati spremembam.”

Vesna Miloševič, strokovnjakinja na projektu »Moje izkušnje«, E-študentski servis: »Neformalno pridobljeno znanje je za mlade izjemnega pomena tudi pri iskanju dela ali prve zaposlitve. Pomembno je, da imajo mladi neformalne delovne izkušnje, pridobljene s študentskim delom, ustrezno zabeležene in da jih znajo predstaviti delodajalcu«. Peter Cokan, vodja nevladne mreže Minvos pa dodaja: “Brez neformalnega in priložnostnega učenja je kompetenca opravljanja del osiromašena, zato je potrebno neformalnemu učenju zagotoviti vidnost, kar omogoča Nefiks in priznati pomembnost neformalnega izobraževanja, za kar se zavzema mreža MINVOS.”

K beleženju v Nefiks so vabljeni vsi mladi, saj primerno zabeležene, sistematično zbrane in s strani reprezentativnih deležnikov potrjene izkušnje vsepovsod štejejo več!

Za Zavod Nefiks
Taja Kaker
E: taja.kaker@nefiks.eu
T: 031 433 043