Javni razpis štipendij

štipendijee Regionalni center za razvoj je 13. septembra 2013 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2013/2014.

Na marca objavljeni javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko leto 2013/2014 in za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo se je odzvalo dvanajst gospodarskih družb in podjetnikov, ki iščejo 25 dijakov in študentov.

Po pet štipendij naj bi podelili družbi Eti Elektroelement in Steklarna Hrastnik, štiri Eti Proplast, po dve RGD–Inženiring in Kovit projekti, po eno pa Avtech, Elektroinstalacije podjetnice Alenka Zupančič, Linne podjetnice Nataše Brinjevec, Mobilis, zavod za promocijo trajnostnega razvoja Razvojna liga, Tevel in Zdravstveni dom Hrastnik. Med izobraževalnimi poklici prevladuje različne stopnje in smeri strojniških in elektrotehničnih programov.

Natančen seznam razpisanih štipendij je sestavni del razpisa in si ga ogledate na spletni strani www.rcr-zasavje.si. Tam je objavljen tudi pravilnik, ki natančno določa vsa razmerja, ter obrazec, ki ga morajo kandidati izpolniti in poslati najkasneje do 14. oktobra 2013.

Morebitna potrebna dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite na Regionalnem centru za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi (tel.: 03 56 60 518 ali 03 56 60 500, kontaktna oseba: Katarina Kojnik, e-mail: katarina.kojnik@rcr-zasavje.si in info@rcr-zasavje.si)

Enotne regijske štipendijske sheme sofinancira Evropski socialni sklad, ki želi tako prispevati k večjemu ravnovesju na trgu dela, dvigu izobrazbene strukture v regiji, znižanju strukturne brezposelnosti, zmanjševanju bega možganov in načrtovanju razvoja kadrov.

RCR_logo