Na Portugalskem se piše prvi dnevni časopis “EcoBeach Times”

times2Sedem Zoskotov- udeležencev mednarodne izmenjave s področja okoljevarstva- v tem trenutku uživa v toplem Peniche- ju na Portugalskem. V okviru izmenjave “EcoBeach” nabirajo nova znanja z različnih področij, tkejo nova poznanstva, spoznavajo Peniche od severa proti jugu in od vzhoda proti zahodu.

Skupina za medije, kjer sodelujeta tudi dve naši udeleženki, pa je vsakodnevno zadolžena, da izda številko časopisa, ki so ga naslovili “EcoBeach Times”.

Uživajte v branju in premislite, ali ne bi bili morda vi naslednjič udeleženec tako super izmenjave!