Bili smo v Steklarni Hrastnik

Za ogled proizvodnje je potrebno obleƒi zatƒitne halje.Hrastnik, 29. marec – Prvi Podjetni petek v Zasavju, ki so ga pripravili udeleženci Zaposlitvenega kluba Zagorje, ki deluje v Mladinskem centru Zagorje, pod okriljem projekta Služba me ne išče, je postregel z več kot odlično pripravljeno prezentacijo Steklarne Hrastnik d.o.o.. Podjetje se je še pred tremi leti borilo s posledicami gospodarske krize in reševalo vprašanje morebitnega sproženja socialne bombe v najmanjšem zasavskem kraju po številu prebivalcev, danes pa je poleg uspešne strategije ohranjanja delovnih mest tudi ponosni prejemnik posebnega priznanja za zgledno prestrukturiranje v okviru Dnevnikove Zlate niti 2012.

Steklarna Hrastnik je v letu 2010 dobila novo vodstvo (predsednik uprave je postal g. Andrej Božič), katerega prva naloga je bila raziskati zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, kar je, po besedah vodje kadrovske službe, g. Soniboja Knežaka, ključnega pomena za delovanje celotnega sistema proizvodnje in njenih podpornih služb. V skrb za zaposlene vlagajo veliko, saj se zavedajo, da je zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu izjemno pomembno. Pravtako se nedvomno zavedajo pomena stalnega izobraževanje zaposlenih, saj so v preteklem letu različnim usposabljanjem namenili dobrih 255 000 €. Podjetje je prejemnik certifikata »Družini prijazno podjetje«, trenutno pa je uvrščeno tudi na lestvico tridesetih družbeno najbolj odgovornih podjetij, kar brez stalnega sodelovanja z lokalnim okoljem ne bi bilo uresničljivo.

Večina trenutnega vodstvenega kadra je svojo karierno pot pričela kot štipendisti, ki so kasneje v tovarni opravljali pripravništvo ter se nato v njej tudi redno zaposlili. G. Enes Rakovič, vodja proizvodnega sektorja, je svojo pot v Steklarni pričel kot vzdrževalec in se ob delu s finančno spodbudo podjetja vseskozi izobraževal (od pridobitve naziva formalne strokovne izobrazbe do različnih seminarjev za vodstvene kadre). Podobno poklicno pot je predstavila ga. Mateja Koritnik, vodja zmesarne, ki je pravtako kot bivša štipendistka podjetja kasneje sklenila redno delovno razmerje. Kadri prihajajo iz različnih tehničnih strok, kar je potrdil mag. Marko Šverko, ki prihaja iz avtomobilske industrije, trenutno pa opravlja delo vodje proizvodnje na novi lokaciji.

Eno trenutno najbolj perspektivnih zasavskih podjetij se nedvomno zaveda tudi pomena razvoja in inovacij za uspešnost in konkurenčnost na trgu, zato veliko vlaga v prenos znanja, sprejema sveže ideje mladih strokovnjakov, investira v raziskovalno- razvojne projekte. Po besedah g. Rakoviča skupaj z Institutom Jožefa Stefana razvijajo robota za nadomestitev steklopihalcev, ga. Koritnik je predstavila center, kjer se ukvarjajo z uporabo nanomaterialov za barvno steklo, in, ki tesno sodeluje z Univerzo v Novi Gorici, Inštitutom za steklo in keramiko iz Freiburga, Institutom Jožefa Stefana idr.

Tovarna v tako majhnem kraju navadno pomeni kruh večim rodovom ene družine, kar je potrdila tudi mag. Sabina Žlindra, vodja tehnologije kakovosti. Tako je bilo vodstvo v prelomnem letu 2010 postavljeno pred najtežjo odločitev- ali del proizvodnje dokončno ustaviti ali prestrukturirati podjetje tako, da se ohranijo delovna mesta. Da je bila odločitev pravilna, je potrdia tudi nedavna dodelitev posebnega priznanja za zgledno prestrukturiranje Dnevnikove Zlate niti za leto 2012.

V sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Združenjem Manager, Zavodom za zaposlovanje in časopisno hišo Dnevnik je Steklarna Hrastnik leta 2011 v okviru Zaposlitvenega izziva zaposlila mlado diplomantko kemijske tehnologije, Vesno Remih. Skupaj s še osmimi sodelavci in sedmimi zaposlenimi mladimi strokovnjaki iz podjetja SVEA lesna industrija d.d. iz Zagorja, se bo zmagovalka izziva v naslednjih nekaj mesecih usposabljala na področju razvoja produktov, ki bodo predstavljali rezultat interdisciplinarnega sodelovanja med zasavskimi podjetji.

Po splošni predstavitvi podjetja, ogledu novega dela proizvodnje, predstavitvi ključnih kadrov in zmagovalke Zaposlitvenega izziva, so udeleženci Podjetnega petka v Steklarni Hrastnik namenili simulaciji zaposlitvenega razgovora, kjer je kot kandidatka za zaposlitev sodelovala Nina Beja, udeleženka Zaposlitvenega kluba Zagorje, sicer študentka živilske tehnologije in naravovarstva. Ga. Ksenija Špiler Božič, svetovalka za kadre v Steklarni Hrastnik, je poudarila, da »je morda res kdaj drugi kandidat bolj strokovno usposobljen od prvega, vendar, ko zaposluješ kandidata, veliko več pomeni odnos, človekova narava, karakter. Potrebne so tiste iskrice v očeh, strast!«. G. Knežak, vodja kadrovske službe, ceni iskrenost, pristnost ter lastno razmišljanje, kako in kje se kandidat vidi v podjetju. Ob zaključku sta si bila oba kadrovika enotna, saj sta odločno poudarila, da mora kandidat na nek unikaten način fascinirati, ter izpostavila zgodbo Grege Likarja, zdaj vodje področja razvoja oblikovanja. Ta se namreč podjetju ni pridružil na podlagi objavljenega javnega razpisa za prosto delovno mesto, temveč tako, da je na uvodni pogovor prinesel že izdelane modele izdelkov, s katerimi jih je navdušil. Špiler Božičeva je zaključila, da so vrata podjetja inovativnim in ustvarjalnim posameznikom vedno odprta, če le znajo delovati timsko, saj je to eden izmed prvih predpogojev za vključitev v njihovo sredino.

Dodatne informacije:
Tjaša Polc, udeleženka Zaposlitvenega kluba Zagorje (tjasa.polc@gmail.com)
FB: www.facebook.si/SluzbaMeNeIsce

O projektu Služba me ne išče
Projekt Služba me ne išče je prejel vsa zbrana sredstva 11. Žura z razlogom. Projekt izvaja zavod Nefiks, namen projekta pa je mladim prek zaposlitvenih klubov pomagati pri iskanju zaposlitve. Mladi s pomočjo izkušenih kadrovikov spoznavajo potencialne delodajalce in pridobivajo nove veščine pri iskanju zaposlitve. Zaposlitveni klubi potekajo dvakrat mesečno, od oktobra do maja, v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Kopru in Zagorju.