Peticija za univerzalni dostop do vode

Water_SLEbgEkokrog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo se je vključilo v zbiranje podpisov za evropsko državljansko pobudo, katere cilj je doseči univerzalni dostop do vode in komunalne ureditve ter zavarovanje omejenih javnih vodnih virov za prihodnje generacije.

Mladinski center Zagorje jim je priskočil na pomoč in bo zbiral podpise od 25. februarja 2013 do 22. marca 2013 med 8. in 16. uro v Mladinskem centru Zagorje ter v času dogodkov. V pisarni bodo na voljo obrazci za podpis in informacije o pobudi. POZOR: vedeti morate tudi številko osebnega dokumenta.

Imate pa tudi možnost elektonskega podpisa: https://signature.right2water.eu/oct-web-public/index.do?initiativeLang=sl.

**********

Več o pobudi: EPSU (Evropska zveza sindikatov javnih uslužbencev), ki združuje tudi zaposlene v nekaterih komunalnih dejavnostih, predvsem pa zaposlene v vodnogospodarskih podjetjih in podjetjih za komunalno ureditev, se je odločila za pobudo mobilizirati delavce in državljane Evrope za podporo pravici do vode in komunalni ureditvi kot človekovi pravici.

Ta evropska državljanska pobuda ima temelj v resoluciji Generalne skupščine Združenih narodov, s katero je slednja priznala univerzalno človekovo pravico do dostopa do vode in komunalne ureditve. Resolucija je bila sprejeta z močno večino, vendar je bilo nekaj tudi vzdržanih glasov, med njimi pa skoraj polovica iz držav Evropske unije. In prav zato menimo, da je še kako potrebno v okviru Evropske unije doseči cilje, ki si jih zastavlja ta evropska državljanska pobuda. Ti cilji so:

  • Zagotovljena voda in komunalne storitve za vse v Evropi,
  • Brez liberalizacije storitev za rabo vode,
  • Univerzalni (globalni) dostop do vode in komunalne ureditve,

kajti, VSI DRŽAVLJANI POTREBUJEMO ČISTO PITNO VODO IN KAKOVOSTNO KOMUNALNO UREDITEV. Ti dve človeški potrebi (voda in komunalna ureditev) naj bosta v Evropi urejeni kot osnovna javna storitev za vse, zato pričakujemo in zahtevamo izpolnitev teh pravic.

Kampanja, ki jo vodimo je orodje za prizadevanje za človekovo pravico dostopa do vode in komunalne ureditve. Je orodje, s katerim želimo doseči, da Evropska komisija spremeni svoj način razmišljanja, tako da svojo osredotočenost na tržni pristop prenese na pristop, ki je osredotočen na pravice, s poudarkom na javnih storitvah.

VODA IN KOMUNALNA UREDITEV STA ČLOVEKOVI PRAVICI!

Spletna stran koordinatorja: http://www.sindikat-skvns.si/zbiramo-podpise-evropske-drzavljanske-pobude-voda-in-komunalna-ureditev-sta-clovekova-pravica-2/#more-2829