Diplomo v omaro? Ne!

diplomant1-600x600Si v lanskem letu diplomiral? Tudi tokrat Občina Zagorje ob Savi nagrajuje diplomante za opravljene zaključne naloge!

Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, na podlagi

Odloka o nagrajevanju diplomantov za opravljene zaključne naloge (Uradni list RS, št. 2/2013)

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NAGRAD DIPLOMANTOM ZA OPRAVLJENE ZAKLJUČNE NALOGE ZA OBDOBJE OD 01.1.2012 DO 31.12.2012

Rok za oddajo: prijava z zahtevanimi obveznimi prilogami mora biti vročena v zaprti ovojnici (osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti na naslov Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi) najkasneje do dne 6. februarja 2013 do 12.00 ure.

Prijavni obrazec in besedilo razpisa najdete v povezavi.