Obisk odločevalcev iz Srbije v MCZOS

V Mladinskem centru Zagorje ob Savi so 20.11. 2012 odločevalci iz Srbije spoznali, kako naj bi bil videti lokalni mladinski center.

Direktor MC ZOS, Marko Pavlovič je srbskim predstavnikom politike in nevladnih organizacij predstavil, kako je mladinski center zaživel od ideje do izvedbe, kako je treba izhajati iz pobude mladih in kako pomembno je ostati v stiku z lokalnimi mladimi in jim ponuditi odprt prostor, kjer lahko izvajajo svoje ideje in tisto, kar si v resnici želijo.

Več o celotnem dogodku najdete v e-publikaciji.

Organizator obiska: Mladinska mreža MaMa.