Bomo mladi izviseli pri ključnih odločitvah in ukrepih naše države?

Sporočilo za javnost Mladinskega sveta Slovenije:

Predstavniki mladih smo na Vlado RS naslovili poziv k pospešitvi postopkov za sprejem Nacionalnega programa za mladino, saj ta že močno zamuja predvidene roke. Hkrati pa se zavedamo, da v tem času nastajajo Strategija razvoja RS in operativni programi RS za črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov, zaradi česar se sprašujemo, ali bodo ti dokumenti sploh vključevali izjemno pomembna področja oz. cilje, ki jih Nacionalni program predvideva. Gre predvsem za področja zaposlovanja, bivanjskih razmer in izobraževanja mladih, ki ob optimalnem izvajanju terjajo znatna finančna sredstva.

Nacionalni program za mladino bi namreč moral biti po zakonu (Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju) sprejet že konec leta 2011. Dejansko pa je prišel v javno razpravo, ki je trajala do 15. oktobra 2012, šele septembra letos.

Poziv Vladi smo podpisali: Mreža MaMa (v imenu mladinskih centrov, ki jih zastopa), Sindikat Mladi plus, Študentska organizacija Slovenije in Mladinski svet Slovenije.

Poziv, ki smo ga poslali Vladi in ministrstvom, najdete tu.

Predlog Nacionalnega programa za mladino, kakršen je bil v javni razpravi, najdete tu.