Podjetno v svet podjetništva

Regionalni center za razvoj je danes, 12. novembra 2012, na spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za zasavsko regijo. Z njim vabijo visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz Zasavja, da se vključijo v omenjeni program in si zagotovijo zaposlitev. Udeležencem bo izvajalec nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja, razvijanja in uresničevanja podjetniške ideje, končni cilj pa je samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. V primeru, da bo premalo prijavljenih izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj. Omenjena komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter oceno podjetniškega potenciala, znanja, motiviranosti in interesa kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 26. november 2012.

Deset izbranih kandidatov bo Regionalni center za razvoj zaposlil za določen čas petih mesecev, predvidoma v decembru letošnjega leta. Vsakomur pripada minimalna plača in vse pravice iz delovnopravne zakonodaje.

Projekt, ki je namenjen spodbujanju podjetništva in odpiranju novih delovnih mest, se v letu 2013 razširja na vso Slovenijo. V vsaki izmed dvanajstih statističnih regij bodo prihodnje leto ta program izvajali v dveh skupinah s po desetimi udeleženci. Za njegovo izvedbo bo skrbel Regionalni center za razvoj kot vodilni partner in enajst razvojnih agencij, ki bodo program izvajale v svojem okolju. Operacijo je sofinancirana s sredstvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Evropskega socialnega sklada.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj. Kandidati jo lahko dobijo, tako kot dodatne informacije in pojasnila, na Regionalnem centru za razvoj (Petra Kovač Smrkolj: tel: 03-56-60-504, e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si in Jasmina Skrinjar Ključevšek: tel: 03-56-60-505, e-pošta: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si). Zanje bo pripravljena tudi posebna predstavitev, ki bo v sredo, 21. 11. 2012, ob 9. uri na sedežu Regionalnega centra za razvoj v Zagorju.

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.