Projekt Skupaj na delu

Mreža MaMa je kot nadgradnjo lanskega projekta Občinski uslužbenci in mladi skupaj na delu, ki smo ga uspešno izvajali tudi v Mladinskem centru Zagorje in skozi prostovoljno delo povezali mlade in občinske uslužbence, v letošnjem evropskem letu medgeneracijskega sodelovanja pripravila projekt Skupaj na delu. Projekt je namenjen celotni lokalni skupnosti, predvsem pa civilni družbi v tej skupnosti, saj odpira dodatne možnosti civilnega dialoga ter povezovanja z gospodarstvom.

Kot dolgoročen učinek projekta želimo uveljaviti trajnejše sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za reševanje skupnih problemov s prostovoljnim delom.

Izoblikovati želimo trajen model sodelovanja in reševanja izzivov v lokalni skupnosti, ki se izvaja s prostovoljnim delom vseh akterjev v skupnosti.

Naše ciljne skupine so mladi, občinski uslužbenci in javna uprava nasploh, podjetniki in celotna lokalna skupnost. Skozi prostovoljsko delo vključenih, ki se bodo zbrali okoli skupnega lokalnega izziva bo spodbujena tudi večja vključenost v prostovoljno delo in predanost k odgovornemu delovanju v lokalni skupnosti.

Projekt bo potekal v desetih lokalnih okoljih: Ajdovščina, Brežice, Litija, Novo mesto, Ptuj, Sežana, Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi.

Za izvedbo akcije v posameznem okolju je zadolžena koordinacijska ekipa, ki jo sestavljajo: mladinski delavec, član mladinske nevladne organizacije (NVO), podjetnik, predstavnik javne uprave, novinar.

Do maja 2012 bodo koordinacijske ekipe v svojem lokalnem okolju pripravile javno tribuno z namenom identifikacije lokalnega izziva.

Na tribuno bo vabljeno širše lokalno okolje (gospodarstvo, občina, upravna enota, druga javna uprava, NVO, javnost…). Na podlagi tribune bo posamezna koordinacijska ekipa pripravila načrt naslavljanja lokalnega izziva in povabila ljudi, ki bodo sodelovali v reševanju tega problema s prostovoljnim delom.

Med aprilom in novembrom 2012 bodo v lokalnih okoljih izvedene posamezne akcije. Projekt pa bomo zaključili s nacionalnim srečanjem februarja 2013.

Projekt sofinancira Ministrstvo za pravosodje in javno upravo.

V projektu sodelujejo: Mladinski center in hotel Ajdovščina, Mladinski center Brežice, Mladinski center Litija, Zavod Lokalpatriot Novo mesto, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinski center Podlaga Sežana, Mladinski center Dravinjske doline Slovenske Konjice, Mladinski center Trbovlje, Mladinski center Velenje, Mladinski center Zagorje ob Savi.