EVS usposabljanje v Litvi!

V današnjem času smo se začeli zavedati, kako pomembno je pridobivanje različnih kompetenc na vseh področjih našega delovanja. Le tako se bomo sposobni vključiti v tok sodobne družbe, ne da bi nas bilo strah neuspeha. Ta navadno izvira iz nepoznavanja potencialov, ki jih posedujemo, a se jih ne zavedamo. Nenehno izobraževanje in samorefleksija sta ključnega pomena. Pri tem pa ne smemo zapostaviti tudi močne socialne mreže oz. zanesljivih partnerjev, ki so eden izmed faktorjev uspešnosti izvedbe naših idej in projektov.

Tega se zavedajo tudi v litvanskem kulturnem centru »In Actio«, ki je v Vilni organiziral enotedensko srečanje EVS koordinatorjev, mentorjev in bodočih prostovoljcev z naslovom »Mobility for Inclusion«. Projekta se je udeležilo 9 držav, pridružila pa sta se tudi predstavnika iz Indije in Kitajske. Iz Slovenije se je srečanja udeležil Mladinski center Zagorje ob Savi, ki sva ga predstavljala Kristina in Denis. Delo je potekalo po principu »prijetno s koristnim«. Različne aktivnosti so imele predznak informiranja o projektih EVS in »Youth in action«. Celoten program je spremljalo spoznavanje različnih držav in kultur, iz katerih smo prihajali predstavniki. Spoznali smo se tudi z morebitnimi bodočimi EVS prostovoljci, katerim smo predstavili svoje organizacije in projekte. Skozi celoten teden smo gradili na medsebojnih partnerskih odnosih in izpostavljali pomembnost kvalitetnega izvajanja EVS projektov, njihovega načrtovanje in končne evalvacije.

Naše neformalno izobraževanje se je zaključilo s prejemom »Youthpassa«, certifikata, kjer so našteta nova znanja, ki smo jih pridobili na izobraževanju v Litvi. Moram omeniti, da je seznam prekratek in da so besede vse prej kot sposobne izraziti vse, kar sva z Denisom doživela in pridobila na tem izobraževanju od vseh udeležencev in organizatorjev v enem tednu.

Potrebno je odpotovati in spoznati nove ljudi, njihove kulture, da bi znali ceniti svojo in se naučili spoštovati tujo.  Če bi radi s tem združili še neformalano izobraževanje, pridobivanje novih kompetenc in razvoj svojih potencialov, vam predlagam, da se informirate o evropskem prostovoljnem delu. Mogoče boste ugotovili, da je ravno to tista dragocena izkušnja, ki je ne smete izpustiti iz rok.

Besedilo: Kristina Pranjić
Foto:  Abhijeed Kumar