Povezani za prihodnost

V preteklem tednu sta Mladinski center Trbovlje in  Mladinski center Zagorje organizirala projekt z naslovom »Skupaj za nove priložnosti«. Projekt je v veliki meri podprl evropski program Mladi v akciji, v duhu, da se v teh krajih spodbudi sodelovanje med predstavniki različnih institucij in mladinskimi akterji. V ta namen so se v obeh centrih zvrstili številni dogodki.

V četrtek je v Mladinskem centru Trbovlje potekalo omizje mladih zasavskih podjetnikov. Kristjan Adamlje (Pridelano doma), Sebastjan Mahnič (samostojni oblikovalec), Boštjan Brinovec (Konventus) in Tadeja Bučar (svetovalka na področju tržnega komuniciranja) so zbranim predstavili, da je lahko podjetništvo priložnost za mlade. »Služb je malo, dela pa veliko, še posebej v krizi,« so bili mnenja sogovorniki.  Zbrani so ocenili, da je v sodelovanju moč in se v tej želji odločili, da bodo srečanja zasavskih podjetnikov potekala enkrat mesečno. Mladinski center Trbovlje je ob tej priliki najavil mladinski razpis v vrednosti 2.000 Eur za spodbujanje podjetniških idej.

V okviru projekta »Skupaj za nove priložnosti« je Mladinski center Trbovlje obiskala podžupanja Jasna Gabrič. V pogovornem večeru je mladim predstavila razvojne načrte občine Trbovlje in se z njimi pogovorila o aktualnih izzivih, s katerimi se sooča trboveljska mladina.

Mladinski center Zagorje ob Savi je priredil osrednji dogodek projekta Skupaj za nove priložnosti,  dvodnevno srečanje vseh mladinskih društev iz občine Zagorje ob Savi, na Planinskem domu Kal. »Namen dvodnevnega srečanja je v tem, da povežemo mlade iz občine Zagorje, predvsem mladinska društva z namenom, da bi v prihodnje skupaj pripravljali kvalitetne in primerne vsebine za mlade iz Zagorja. Še posebej nas veseli, da so se nam pridružili tudi predstavniki Mladinskega centra Trbovlje, tako, da je srečanje potekalo tudi v duhu regionalnega povezovanja,« je povedal Marko Pavlovič.

Na srečanju so predstavniki zagorskih mladinskih društev pripravili osnovna izhodišča za pripravo programov, ki bi jih v prihodnjem letu izvajali v Zagorju. Srečanje se je zaključilo s pogovornim omizjem, ki so se ga udeležili predstavniki Mladinskega centra Hrastnik, Mladinskega centra Zagorje in Mladinskega centra Trbovlje. Poleg predstavnikov mladinskih centrov sta na omizju sodelovala tudi Uroš Skrinar, direktor Mreže MaMa in Katarina Hočevar, poslanka Državnega zbora. Na omizju so gostje spregovorili o nacionalnih in lokalnih ukrepih za spodbujanje mladinskega sektorja ter o aktivnostih, ki bodo sledile v naslednjih mesecih.

V okviru projekta »Skupaj za nove priložnosti« je bila izdana tudi publikacija, v kateri so nam svoje poglede o pomembnosti sodelovanja opisale različne zanimive osebe. Publikacijo si lahko ogledate tu.


Mladinski center Zagorje ob Savi je pri izvedbi projekta podprla Evropska komisija, natančneje Nacionalna agencija programa Mladi v akciji, znotraj akcije 5.1. Več o programu na www.mva.si.