Mladinski center izvedel raziskavo o zagorski mladini

 

Mladinski center Zagorje ob Savi se želi s svojimi dejavnostmi in aktivnostmi čim bolj približati željam in potrebam mladih. V ta namen smo pod vodstvom predstavnice Mladinskega centra Zagorje Jasmine Drnovšek izvedli raziskavo, ki je vključevala 109 udeležencev. Mlade smo spraševali  kaj pogrešajo in kaj si želijo v svojem lokalnem okolju. Mladinski center je raziskavo izvedel z namenom, da v svoj letni delovni načrt za prihodnje leto vnese čim več aktivnosti, ki bodo ustrezale zagorski mladini.

Povprečna starost anketiranca je 23.7 let, večina med njimi so študenti.  Raziskava je pokazala, da se v prostem času največ anketirancev druži s prijatelji, sorodniki. Prav tako se velik odstotek anketirancev v prostem času ukvarja z računalnikom ali gledajo TV. Več kot polovica anketirancev pa je izbrala ukvarjanje s športom, lenarjenje, kino, gledališče, koncert, izlete.

Glede na področje ustvarjanja, ki najbolj zanima mlade, je največ anketirancev izbralo glasbo. Na vprašanje, česa bi se radi mladi udeleževali, jih je največ odgovorilo, da bi se udeležili     neformalnega izobraževanja. Več kot polovica anketirancev pa tudi kulturnih prireditev in mednarodnih izmenjav.  V nadaljevanju je raziskava pokazala, da bi se največ anketirancev, od kulturnih prireditev, najraje udeležilo koncertov in filmov.  Anketiranci so predlagali več športnih dejavnosti, koncertov, izmenjav, neformalnega izobraževanja, umetniških delavnic, več promocije, humanitarnih akcij, zabavnih prireditev, tematskih večerov, literarnih večerov, kulturnih prireditev in podobno.

Mladinski center bo tako ob pripravi letnega delovnega načrta za leto 2012 upošteval izsledke raziskave zagorske mladine.