Simbioz@

Podarite svoj čas med 17. in 21. oktobrom ter se kot prostovoljci pridružite vseslovenskemu prostovoljskemu projektu računalniškega opismenjevanja – Simbioz@

Simbioz@ e-pismena Slovenija je prvi vseslovenski prostovoljski projekt Zavoda Ypsilon, ki bo povezal generaciji mlajših in starejših. Namen projekta je preko medgeneracijskega sodelovanja dvigniti računalniško pismenost starejših in pregnati njihov strah pred uporabo računalnika in interneta. V tednu od 17. do 21. oktobra 2011 bodo mladi prostovoljci predstavnike generacije svojih dedkov in babic navduševali za uporabo računalnika in interneta. Delavnice bodo potekale po celotni Sloveniji v vsaki občini v knjižnicah in šolah – seznam lahko preverite na www.simbioza.eu. S projektom želimo mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja.  Mlade torej vabimo kot prostovoljce v vlogi izvajalcev izobraževanj, učiteljev in starejše v vlogi udeležencev izobraževanj, učencev. Takšno medgeneracijsko sodelovanje bo priložnost, vredna doživetja in izkušnja, vredna spomina.

Med podporniki projekta je tudi Mladinski center Zagorje ob Savi, saj v Simbiozi vidimo velik potencial, ki se bo v tednu opismenjevanja izrazil z medgeneracijskim sodelovanjem, računalniškim opismenjevanjem in prostovoljstvom. Upamo, da se mladi projektu pridružili čim večjem številu in s tem pokazali čut in solidarnost do starejših, hkrati pa pridobili novo dragoceno izkušnjo, s katero se bodo postavili v vlogo učiteljev. Verjamemo, da kot dnevni uporabniki interneta in predstavniki generacije Y s poučevanjem osnov računalništva ne boste imeli nikakršnih težav, poleg tega pa je izkušnja na projektu lahko dobra referenca za vašo prihodnost. Prijave prostovoljcev potekajo preko spletne strani www.simbioza.eu, kjer dobite tudi vse dodatne informacije! Poleg poziva k prostovoljstvu pa vas seveda vabimo tudi k širjenju novice o projektu med svojimi prijatelji, znanci in družino.