Pridruži se popisu odlagališč

Ekologi brez meja, krivci lanske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu, nadaljujejo popisovanje divjih odlagališč. Akcija bo predvidoma potekala od začetka marca do sredine aprila, z njo pa bodo posodobili in nadgradili register divjih odlagališč, ki so ga sestavili lani.

Podatki ki jih navaja g. Dušan Plut kažejo da okoli 45 odstotkov že odkritih odlagališč vsebuje nevarne snovi ki predstavljajo veliko grožnjo vodni oskrbi in bivalnemu okolju saj onesnažujejo vire pitne vode, prsti in zraka.

Kljub lanskem uspehu pa organizatorji menijo da sanacija odlagališč ne predstavlja dolgoročne rešiteve, zato se bodo problema lotili sistematično. Cilj popisa je osvežiti prvi nacionalni register divjih odlagališč, ki je nastal lani med akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. Gre za orodje, ki bo prispevalo k ureditvi in poenotenju baz divjih odlagališč na celotnem ozemlju Slovenije ter s tem olajšalo boj z nelegalnim odlaganjem. Register je trenutno z več kot 13.000 lokacijami divjih odlagališč največja zbirka, ki odraža stanje nelegalnega odlaganja pri nas.

Več izveš na www.očistimo.si.

Vsem dvomljivcem o potrebnosti takšnih akcij pa v poduk kratek risani film.

How to destroy the world – Rubbish